Turkish English Russian

ALAN KORUMA EĞİTİMİ

Köpeğiniz temel itaat ve ileri itaat eğitimlerini aldıktan sonra verilen bir eğitim sürekli olup, köpek sorumlu olduğu bölgeyi yabancılara karşı sahiplenir ve sert bir şekilde korur. Bu eğitim bir ihtisas eğitimi olup, köpeğin ırk özelliği ve yaşı bu eğitim için önemlidir.

 
GÖZLEM EĞİTİMİ

Bu eğitim sonunda köpek sahibinin uğrayabileceği silahlı veya fiziki bir saldırı durumunda, sahibinden emir beklemeden kaçan adamı etkisiz hale getirmektedir. Yine bu eğitim sonucunda köpeğe sahibi tarafından küçük bir çocuk veya otomobil emanet edilirse (Your's eğitimi) köpek sahibinden aldığı emri yorum yapmaksızın (emri veren hariç) istisnasız dost veya yabancılara karşı emri uygulamaktadır.

 
DOST EĞİTİMİ

Bu eğitimde köpeğin kinci olmaması sağlanıp iki dakika önce saldırdığı kişiye "dost " komutu verilip o insanın yanınıza gelmesine izin vermesidir. Bu komut verildikten sonra o insana hiçbir şey yapmaz.

 
BODY GUARD EĞİTİMİ

Tahrikçiler tarafından kullanılan tabanca, bıçak ve sopa gibi eğitim malzemelerinin, Bodyguard eğitimi sırasında kullanma süre ve safhaları çok önemlidir; aktif koruma yapabilecek bir köpeği pasif koruma derecesine indirgeyecektir. İsminden de anlaşılacağı gibi bu eğitim hem kişi koruması, hem eşya koruması, hem de çevre korumasını kapsadığından ayrı bir ihtisas eğitimidir. Bu eğitim sonunda köpek sahibinin uğrayabileceği silahlı veya fiziki bir saldırı durumunda, sahibinden emir beklemeden kaçan adamı etkisiz hale getirmektedir. Bodyguard eğitimi, diğer eğitimlere göre farklı bir eğitimdir. Köpek alan koruma eğitiminde olduğu gibi koruduğu bölgede dost ve yabancılara karşı yorum yapmakta iken, bodyguardlık eğitiminde yorum yapma olayı yoktur. Köpek emri alır, isterse bir haftadır aç olsun, isterse +30 °C sıcaklık olsun, emri istisnasız uygular. Bu nedenlerden dolayı bodyguardlık eğitiminde köpek profesyonel bir kadroya teslim edilmelidir. Bu eğitimde köpeğin ırkı ve yaşı çok önemlidir.

 
YOUR'S EMANET EĞİTİMİ

Köpeğe sahibi tarafından küçük bir çocuk veya otomobil emanet edilirse köpek sahibinden aldığı emri yorum yapmaksızın (emri veren hariç) istisnasız dost veya yabancılara karşı mutlak bir koruma yapacaktır.

 
İLERİ İTAAT EĞİTİMİ

Temel itaat eğitiminden sonra verilen bir eğitim olup, sahibinin veya bakıcısının komutlarını sevk kayışsız, yani köpek ile sahibi arasında herhangi bir bağlantı olmadan ve 20–30–50 ve 100 m. den sahibinin vereceği fiziki veya sözlü komutları uygular.

 
TEMEL İTAAT EĞİTİMİ

Köpeğin sahibini veya bakıcısını sevk kayışlığı olarak otur, yat, kalk, topuk, yanıma, bekle, gel komutlarını yapar. Köpek temel itaat eğitiminde özellikle "Aferin" ve "Hayır" komutlarına adapte edilir. Bu iki sözcük köpeğin ömrü boyunca karşılaşacağı 2 önemli sözcüktür.